Επιστροφές Προϊόντων

1) Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας πρέπει να μας ενημερώσετε για τους λόγους της ακύρωσής σας είτε μέσω e-mail στο orders@mamapharmacy.gr είτε τηλεφωνικά στο 2310 65 55 66 ενώ δεν επιβαρύνεστε με τα έξοδα αποστολής, εφόσον η ακύρωση της παραγγελίας γίνει πριν την αποστολή αυτής προς εσάς.

2) Επιστροφή των αγορασθέντων προϊόντων και υπαναχώρηση από τη σύμβαση πώλησης μπορεί να γίνει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, με την επίδειξη απαραιτήτως της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς.

3) Επιστροφές προϊόντων που αγοράστηκαν με προσφορά, προϊόντων ψυγείου και βρεφικών τροφών και σε κάθε περίπτωση προϊόντων που έχουν χρησιμοποιηθεί και των οποίων η αρχική συσκευασία έχει καταστραφεί και δεν είναι πλέον κατάλληλα προς πώληση, δεν γίνονται δεκτές.

4) Σε περίπτωση που τα αγορασθέντα προϊόντα παρουσιάζουν κάποιο ελάττωμα που οφείλεται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητά μας ή που το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή, έχει παρέλθει η ημερομηνίας λήξης τους ή έχει αποσταλεί άλλο προϊόν από αυτό που παραγγείλατε, επικοινωνήστε μαζί μας στο προαναφερόμενο e-mail ή τηλέφωνο, προκειμένου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής του, να αντικαταστήσουμε το προϊόν ή να σας  επιστρέψουμε το σύνολο των χρημάτων που αντιστοιχούν στην αξία της παραγγελίας και στα έξοδα αποστολής.

5) Το mamapharmacy.gr δεν ευθύνεται για την κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από το ίδιο και εφόσον ελήφθησαν όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα. Επίσης δεν ευθύνεται για την τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση και αφότου δοθούν για αποστολή.

6) Το mamapharmacy.gr δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων ή σε λανθασμένη χρήση τους ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, λόγω πταίσματος κατά την κατασκευή ή λόγω ελλιπών οδηγιών και πληροφοριών που συνοδεύουν τα προϊόντα ή λόγω πραγματικών ελαττωμάτων.

7) Σε περίπτωση που το mamapharmacy.gr δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος και η επιστροφή γίνεται μόνο λόγω υπαναχώρησής σας και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής των αγορασθέντων προϊόντων,  σας επιστρέφουμε μόνο το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των προϊόντων, ενώ τα έξοδα της αρχικής αποστολής βαραίνουν εσάς ως αγοραστές και αφαιρούνται από το ποσό προς επιστροφή. Επιπλέον για επιστροφή μη λανθασμένου, μη καταστραμμένου και μη ελαττωματικού προϊόντος με σκοπό την επιστροφή χρημάτων, επιβαρύνεστε με τα έξοδα αποστολής της επιστροφής.

Εάν η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός της ως άνω προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών ή δεν πληροί κάποια από τις προϋποθέσεις, το mamapharmacy.gr μπορεί να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση.

8) Για την επιστροφή χρημάτων πρέπει να μας γνωστοποιήσετε τον τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο θέλετε να γίνει η κατάθεση. Η επιστροφή των χρημάτων σας γίνονται σε διάστημα ενός μηνός από την επιστροφή και παραλαβή των προϊόντων από εμάς. Εφόσον η πληρωμή έχει γίνει με πιστωτική κάρτα γίνεται ακύρωση της συναλλαγής.

9) Τα επιστρεφόμενα προϊόντα μπορείτε είτε να τα φέρετε οι ίδιοι είτε να τα αποστείλετε υπ’ ευθύνη σας στο φυσικό μας κατάστημα Κ.Κωνσταντινίδη 5, Ηλιούπολη Θεσ/νικης.